Bot 
[11-01 ] adminadmin: gần tết rồi bơi vào bờ còn ăn tết thôi anh em ơi
[11-01 ] adminadmin: chúc anh em hôm nay lại ăn tiếp nhé
[10-01 ] pham hung: lên không đều , mà chuẩn mà chính xác thì còn hơn những kênh nên đều mà toàn trượt
[10-01 ] pham hung: phí cao mà số chuẩn , phí cao mà trúng thì cao thế nào cũng dc
[10-01 ] pham hung: đắt mà sắt ra miếng
[10-01 ] pham hung: mấy người nói lên sóng không đều ad cứ mặc kệ đi
[10-01 ] pham hung: đúng vậy mấy người nói phí cao
[10-01 ] NGUYEN THI NHUNG: cứ nên video là cầu rất chuẩn
[10-01 ] NGUYEN THI NHUNG: nhưng lần nào nên video là đều win
[10-01 ] NGUYEN THI NHUNG: mấy hôm mới thấy anh post video 1 lần
[10-01 ] NGUYEN THI NHUNG: công nhận mấy ngày anh mới nên youtube một lần
[10-01 ] NGUYEN THI NHUNG: ok admin
[10-01 ] adminadmin: hihihi
[10-01 ] adminadmin: nhưng nên sóng lần nào là win lần đó anh em ak
[10-01 ] adminadmin: vài ngày mới lên sóng 1 lần
[10-01 ] adminadmin: lâu lâu không nên song
[30-12 ] adminadmin: Kể từ 31/12/2017 web sẽ hoạt động bình thươnhf anh em nhé
[30-12 ] adminadmin: Nên website có chút thất thường
[30-12 ] adminadmin: Vừa rồi quản trị viên phụ trách đăng bài , post bài , update dữ liệu trên website nghỉ
[30-12 ] adminadmin: Xin chào tất cả các anh em